Sidebar

Blog kynologiczny

Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie Cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem, a człowiekiem - Mark Twain

Maść JRT i PRT w praktyce. Część VI - FENOTYP

Maść JRT i PRT w praktyce. Część VI - FENOTYP

Ponieważ teorię i schematy kojarzeń mamy już za sobą, w bieżącym odcinku zajmę się fenotypem (czyli tym co widzimy). Pokrótce omówię kolory zgodne z wzorcem, jak i maść nietypową dopuszczoną i nieprzewidzianą przez wzorzec.

Kolor sierści JRT i PRT występuje w trzech podstawowych genetycznie odmianach. Czarnym, brąz typu Agouti (tan, soból), oraz podpalany (w przypadku omawianych ras trikolor). Biel nie jest kolorem podstawowym i zawsze jest wynikiem działania genów modyfikujących. Łaty (odcinki skóry pozbawione pigmentu) są wywołane modyfikacją (mutacją) genu z locus S. Kolor biały (dokładniej brak pigmentu) jak i jego dziedziczenie został omówiony w części I, dlatego "biel" w tej części pomijam.

Wg. obowiązującego aktualnie wzorca JRT „umaszczenie białe MUSI dominować, ze znaczeniami czarno podpalanymi, czarnymi lub rudymi. Te mogą być od jasnopłowych, po bardziej intensywne, kasztanowe".

W przypadku PRT - „Maść: całkowicie biała lub z przewagą biel, z łatami barwy płowej, cytrynowej lub czarnej. Mogą występować wszelkie kombinacje tych trzech barw. Preferowane są kolorowe znaczenia nie wychodzące poza głowę i nasadę ogona".

O nieścisłościach tekstu wzorców pisałem już w części pierwszej, tak więc tutaj pozostawiam bez uwag. Jeśli ktoś pamięta wzorzec JRT w wersji pierwotnej z roku 2000 przypomni sobie, że i w tym wzorcu swego czasu mowa była o kolorze cytrynowym.

FRANCIS-LITTLE maści poświęca sporo miejsca w swoim komentarzu. Jeszcze raz polecam lekturę. Jako hodowcy JRT możemy sobie pogratulować tego komentarza, gdyż wyjaśnia sporo nieporozumień. Zacytuję istotny pasaż:

„White MUST predominate which is more than 51%. The word predominate clearly means overwhelm not as some imagine a marginal percentage". To zdanie polecam szczególnej uwadze sędziów oceniającym nasze Jacki. JRT to nie odmiana Parsona, tylko osobna rasa, różniąca się nie tylko pokrojem, ale i wieloma „niuansami".

A więc biel musi obejmować przynajmniej 51% powierzchni ciała. FRANCIS-LITTLE dopuszcza JRT białe, pod warunkiem, że „ nos, brzegi powiek oczu i wargi są czarno pigmentowane". I tu jest „pies pogrzebany", gdyż całkowicie białe JRT, jak i PRT najczęściej nie mają wypigmentowanych brzegów powiek. O tym jednak później.


MAŚĆ CZARNO BIAŁA (BLACK/WHITE)

Francis-Little nie poświęca temu umaszczeniu specjalnej uwagi i nic w tym dziwnego. W przypadku czarnych znaczeń nie ma żadnych niuansów. Nie powinny wystąpić włosy o brązowym, bądź czerwonawym nalocie. Czerń musi być zdecydowana i czysta.

Nie powinno wystąpić przesianie, ani czerwonawy nalot. Może wystąpić maska melanistyczna, która będzie jednak utajona (niewidoczna eksterierowo). U starych psów na "twarzy" może jednak pojawić się białe przesianie będące przejawem siwienia.

Brązowe brzegi i wewnętrzna strona uszu, brązowe punkciki nad oczami są dowodem na trikolor,
MAŚĆ PŁOWO BIAŁA (TAN/WHITE)

​FRANCIS-LITTLE: "These dogs are white with tan patches – tan may include all shades of tan from lemon through to chocolate. There is no sharp variation from one part of the body to another and the dog is the same shade all over (with the exception of normal pigmentation variations, ie., slight lightening over cheeks/eyebrows/foreface, darker hairs on ears etc.)".

​ Jeśli chodzi o kolor podstawowy "BRĄZ" to we wzorcach spotykamy się sporą dowolnością określeń. Autorzy często puszczają wodzy fantazji. Jak przytacza FRANCIS-LITTLE w przypadku JRT (jak i PRT) rozchodzi się o kolor garbnika dębu (tan) w znacznym zakresie odcieni od cytrynowego do kasztanowego. W języku polskim raczej zastosujemy określenie "płowy". Czytelnicy poprzednich odcinków wiedzą już, że brąz typu Agouti nie jest determinowany wyłącznie pigmentem zółtym - feomelaniną, lecz ZAWSZE we włosach występuje także czarna (ściślej ciemnobrunatna) eumelanina. Czarny pigment występuje pasmowo w pojedynczych włosach, jak i w określonych okolicach ciała


Maść czysto płowa (clear tan)

JRT, jak i PRT o takiej maści charakteryzują się jednolitym płowym kolorem. Wzorzec JRT mówi o „znaczeniach rudych", jednak jest to ciągle ten sam kolor i z rudym np. setera irlandzkiego (jest to kolor typu crème) ma mało wspólnego.

Szczenięta rodzą się jednak, jak wszystkie płowe, zdecydowanie ciemniejsze z często występującą „pręgą węgorza". W miarę rozwoju czarny nalot zanika ustępując kolorowi płowemu o różnej intensywności. Czarne, bądź ciemnobrunatne włosy utrzymują się jednak przez całe życie psa w kącikach ust i na dolnej wardze (czasami na ogonie pod postacią pierścienia). Na starość właśnie te włosy posiwieją w pierwszej kolejności. Nos jest czarny. Intensywność koloru, czystość, jak i ilość czarnych włosów zależna jest od genów modyfikujących. Te same geny mają wpływ na intensywność pigmentacji tęczówki (korelacja).

Gładkowłosy JRT (NICE NOUGAT Jack's Clan FI)

JRT (BEAUTY BETTY Jack's Clan FCI) o włosie złamanym


Maść brązowo biała typu "soból" (tan/white (brown))

FRANCIS-LITTLE:
„In other breeds this colour is often called sable/white. A true tan/white (brown) is so dark in colour as to appear black and follows the same tan or lighter shading patterns as found in tricolours.
Occasionally, the head is tan and the body patches near black. Usually the undercoat is tan, and the outercoat a mixture of black hairs interspersed with than.
SABLE is an even admixture of brown and black hair in no particular pattern, with lighter points as mentioned above".

Wymaga to pewnego wyjaśnienia. Genetycznie określenia SABLE (soból) używa się często w stosunku do wszystkich fenotypów zależnych od allelu Ay (genotypy AyAy, Ayaw,Ayat). Jednak przez hodowców (ale i część genetyków) używane jest w stosunku do dość specyficznej odmiany umaszczenia często spotykanej u JRT. Czarne, a przynajmniej zdecydowanie ciemniejsze włosy często utrzymujące ten pigment przez całe życie psa, występują na uszach, grzbiecie i ogonie. To właśnie to umaszczenie zostało opisane przez Francis-Litlle. Odmiana ta może przysporzyć hodowcom bólu głowy, gdyż mogąc asocjować z "czarną maską" do złudzenia przypomina trikolor.

Tego typu umaszczenia nie należy mylić z maską melanistyczną. Mimo pewnego podobieństwa SABLE nie jest zależny od locus E. 

Szczenię z hodowli Jack's Clan FCI. "Sable" bez czarnej maski.

Tekst odnosi się do przykładów obok;

Wbrew pierwszemu wrażeniu ta maść nie jest trikolorem. Kolor czarny występuje jedynie w kącikach ust, na wargach i na ogonie. Uszy są zdecydowanie ciemniejsze, jednak bez płowego obrzeża.

Poniżej siostra miotowa. Pigmentacja głowy "clear tan", jednak na grzbiecie i na ogonie przesianie wręcz "dzicze".  (Kliknij na zdjęcia, aby je powiększyć.)

Z wiekiem ciemna pigmentacja ulegnie wyjaśnieniu, zachowując jednak lekkie przesianie. Jak już wspominałem w odcinku o "brązie" ten rodzaj umaszczenia nie jest jeszcze w pełni genetycznie rozwikłany. Jednak przypuszczenie, że mamy do czynienia z dominacją niepełną (heterozygota Ayaw)nie sprawdziło się. Istnieją domniemania, że to umaszczenie determinuje kilka genów. Jednak sposób dziedziczenia tej specyficznej maści sugeruje wyraźnie gen recesywny. W przeciwieństwie do "czarnej maski" SABLE obserwowany jest u potomstwa rodziców takiego umaszczenia nie posiadających. Na życzenie chętnie posłużę przykładami także z mojej hodowli. 


Maść brązowo biała typu z "czarną maską" (tan/white with black face markings)

FRANCIS-LITTLE:
"Tan/whites may inherit a separate gene from Black Face Markings. This may be a full black face mask, or a little black shading on the cheeks and/or around the eyes.

Tan/white dogs with black face markings are not tricolours – tricolours have lighter face
markings (see below). All speckles on a tan/white dog will be tan".

Maska melanistyczna (czarna maska) została przeze mnie bliżej opisana w odpowiednim odcinku. Przypominam, że jest kontrolowana przez dominujący allel EM z locus E.

Ponieważ zgodnie z drugim prawem Mendla wszystkie geny ulegają niezależnej segregacji „czarna maska" może wystąpić (i występuje) u wszystkich rodzajów umaszczenia. W przypadku maści czarnej jest oczywiście niewidoczna (utajona), lecz może się ujawnić u nie czarnego potomstwa. Maska może wystąpić w formie utajonej także w przypadku skrajnej łaciatość (biały JRT, lub PRT). I w tym przypadku ujawni się u potomstwa.

Jawna (widoczna fenotypowo) maska występuje zarówno w przypadku brązowych znaczeń, jak i u trikolorów. Jak już wspomniałem, jest to allel dominujący i będzie w dominujący sposób przekazywany potomkom. Podobnie, jak opisana wcześniej odmiana umaszczenia SABLE maska melanistyczna może być pomyłkowo uważana za trikolor.

Szczenię z hodowli Jack's Clan FCI

Typowa "czarna maska". Czarna pigmentacja na obrzeżach jest przesiana, bez ostrej granicy. Obejmuje kufę, częściowo policzki i okolicę oczodołową. Nad oczami czarna pigmentacja (brak brązowych plamek typowych dla trikolorów). Uszy ciemniej pigmentowane, podobnie jak w przypadku "sable". Tęczówki bardzo ciemne (na zdjęciu rozjaśnione błyskiem flesza). Ten typ pigmentacji z wiekiem psa nie ulegnie rozjaśnieniu.

Pies po prawej, czarna maska mniej intensywna. Na kufie ograniczona łatą (bielą). Po lewej stronie "clear tan" bez maski.

Szczenię z intensywną  czarną maską ograniczoną łatą (bielą).


Skrajnie łaciaty szorstkowłosy PRT z utajoną czarną maską. Pigmentacja widoczna jedynie w okolicy oka i osmalenia na uszach.

JRT WANGU WIMBO Drapichrust. Typ "sable" z czarną maską. Obie cechy częściowo zamaskowane łatą. Nie jest trikolorem.


Intensywność pigmentacji

FRANCIS-LITTLE:
These dogs are white with tan patches – tan may include all shades of tan from lemon through to chocolate. There is no sharp variation from one part of the body to another and the dog is the same shade all over (with the exception of normal pigmentation variations, ie., slight lightening over
cheeks/eyebrows/foreface, darker hairs on ears etc.)

​Przyjęło się, że intensywność pigmentacji zarówno u JRT, jak i PRT nie odgrywa roli. Najważniejsze, aby kolor sierści zawarty był w granicach rozumianych "od płowego, do kasztana". Cytowane przez Francis-Little kolory skrajne - cytryna i czekolada - nie znalazły się w nowelizacji wzorca (kolor cytrynowy ciągle jest jeszcze we wzorcu PRT). Co do koloru "czekoladowego", jak już wspomniałem należy podejść ostrożnie. Jest to kolor odnoszący się do umaszczenia wywołanego homozygotą bb (locus B), determinującą produkcję brunatnej eumelaniny we włosach, jak i w skórze. Typowym przykładem jest czekoladowy nowofundland. 
Kolor cytrynowy występuje u JRT bardzo sporadycznie. Ze względu małej atrakcyjności został przez hodowców wyeliminowany. Jednak wszystkie dopuszczalne u JRT maści ogólnie brązowe mają wspólną cechę. Wszystkie są determinowane przez allel Ay
Od czego zależy intensywność koloru? Występują dwa mechanizmy wywołane genami modyfikującymi.  O intensywności decydują allele z locus D, I, C, G, jak i pozaalleliczne modyfikatory poligeniczne. Które odgrywają rolę u JRT i PRT?

Z góry możemy wykluczyć locus G (Progressive Greying). W postaci dominującej wywołuje jaśnienie włosa czarnego. To ten gen odpowiedzialny jest za "dojrzewanie" koloru Kerry Blue Terriera. W genotypie russeli gen ten występuje zawsze w postaci homozygoty recesywnej gg.

Locus  I (Intense) w postaci dominującej wpływa wyłącznie na jakość feomelaniny. dając intensywną "czerwień". Taki kolor nie występuje (a przynajmniej nie powinien) u russeli. Czyli mają one w genotypie zawsze homozygotę recesywną ii.

Locus D (dilutes) jest już bardziej interesujący. W postaci dominującej D pigment jest wysycony (kolor intensywny). W postaci recesywnej d następuje przerzedzenie pigmentu. Przykładem mogą być psy ras "białych", jak West, czy Samojed. Lecz i w ich przypadku czystość bieli zależna jest od modyfikatorów poligenicznych. Nasuwa się pytanie, czy homozygota dd u russelii występuje? Zapewne nie, gdyż hodowlanie utrzymanie koloru cytrynowego, jak i unikanie jasnej pigmentacji nie udaje się. Wręcz przeciwnie. Także intensywna pigmentacja jest trudna do utrzymania w kolejnych pokoleniach. Za intensywność pigmentacji odpowiedzialne są raczej modyfikatory poligeniczne (działające na plus, albo minus) dające szeroką gamę niuansów kolorystycznych, lecz trudne do przewidywania. 

Locus C (Colored) posiada w szeregu dwa allele. W postaci dominującej C wywołuje pełną pigmentację. Przez wiele lat uważano, że w formie recesywnej odpowiedzialny jest za albinizm. Jednak podobnie jak w przypadku człowieka rzeczywisty albinizm u psów (bardzo rzadkie zjawisko) wywołany jest przez geny z większej ilości loci. Recesywna odmiana c ujawnia się u niektórych ras, np dobermana, rozrzedzeniem pigmentu. W prawidłowym genotypie russelli znajdziemy zawsze homozygotę dominująca CC.

JRT maść "cytrynowa"

JRT SMART SCOOTER Jack's Clan FCI. Maść "kasztanowa"TRIKOLOR (TRICOLOUR)

FRANCIS-LITTLE:
"These dogs are white with black patches. The black patches are uniformly black, although occasionally may have a tan border or a tan undercoat. The body may have some all tan patches as well as black patches, but the head of the tricolour is basically black.
In some dogs the black turns to tan as the dog ages, sometimes as early as puppyhood.
These dogs are the tricolours more likely to have one or more tan body patches.
Tricolours have a separate gene for tan points on the face. This may be a full tan face mask or tan points on eyebrows, cheeks and on the undersides of the ears".

Niestety nie jest to w pełni prawdą. Odsyłam do odcinka o trikolorze. Kolorem podstawowym w przypadku trikolor jest zawsze CZARNY PODPALANY (black & tan).
Stwierdzenia z komentarza biorą się wyłącznie z obserwacji fenotypów. Faktycznie eksterierowo często trudno odróżnić czarne znaczenia od trikolor. Jeśli łata (a wiec biała sierść) sięga do czarnej strefy znaczenia, to brąz się nie ujawni. Mówimy o trikolorze utajonym. Całkowicie niemożliwa jest identyfikacja w przypadku braku, lub śladowych znaczeniach, gdyż wtedy nie zdradzą nam umaszczenia ani uszy, ani typowe płowe plamki na policzkach i nad oczami. Jedynie skuteczną metodą będzie badanie genetyczne, bądź tzw. krzyżówka diagnostyczna (skojarzenie ze znanym partnerem trikolor). Jeśli urodzą się wyłącznie szczenięta trikolor oboje rodzice mieli tą maść. Jeśli urodzą się szczenięta o innej maści, bądź miot będzie mieszany diagnozowany rodzic trikolorem na pewno nie jest. Zainteresowanych odsyłam do odpowiednich przykładów kojarzeń.

Pięknie wybarwiony PRT. Ostro oddzielone kolory. Czerń intensywna. Płowe podpalania na kufie i policzkach. Nad oczami charakterystyczne płowe plamki. Podpalanie widoczne także na podudziu. W tym przypadku brak płowego obramowania uszu. UWAGA: Dotyczy intensywności koloru, a nie rozległości i lokalizacji.
Pięknie wybarwione szczenię JRT. Intensywne czarne znaczenia na tułowiu. Czarne znaczenie w lewej części szyi lekko podminowane, gdyż łata sięgnęła do granicy podpalania. Nad oczami charakterystyczne płowe plamki, oraz wyraźne obramowania uszu. W miarę wzrostu szczenięcia płowe znaczenia będą się najprawdopodobniej zmniejszać na korzyść czerni.

Trikolor z maską melanistyczną.

​PRT IMBIR Mysia Zagłada FCI. Skrajna łaciatość. Mimo to trikolor.

JRT WANGU WIMBO Drapichrust (FCI). NIE TRIKOLOR Wszelkie wątpliwości rozwiewa krzyżówka z suczką trikolor.BIAŁY (WHITE)

FRANCIS-LITTLE:
„White dogs are not seen in the show ring. Unlike Parsons Jack Russell Terrier
exhibitors, a breed with very similar colour requirements to the Jack Russell Terrier. Breeders, judges and exhibitors show a distinct prejudice against all white animals. If pigment is present in eyes and lips, the dog is quite correct". 

​ Swego czasy odbywała się na forum ras zagorzała dyskusja, czy całkowicie biały Jack ma umaszczenie zgodne z wzorcem (u PRT jak najbardziej prawidłowe)? Większość była zdania, że nawet śladowe znaczenia wystarczą. Francis-Little uznaje całkowicie białe umaszczenie JRT za jak najbardziej prawidłowe. Jednak jej warunek (wypigmentowane brzegi powiek) jest trudny do spełnienia. Nie znam „białego Jacka", który miałby prawidłowo wypigmentowane powieki. Dlatego unikanie hodowli „białasów" jest jak najbardziej zrozumiałe. Mniej zrozumiała jest "wybiórcza" ocena niektórych sędziów.

PRT o jak najbardziej prawidłowym umaszczeniu. Jego kolor podstawowy może być ustalony wyłącznie na podstawie rodowodu, badania genetycznego, bądź krzyżówki diagnostycznej

JRT z całkowitą eliminacją znaczeń. Brak pigmentacji powiek. Określenie koloru podstawowego na podstawie fenotypu nie jest możliwe.

JRT skrajnie łaciaty. Śladowe znaczenia utrudniają identyfikację koloru podstawowego. Brak pigmentacji powiek. Zawartość wielu modyfikatorów ujemnych w genotypie. Potomstwo może być mimo to jak najbardziej prawidłowe.

W przypadku skrajnej laciatości ze śladowymi znaczeniami, bądź ich całkowitemu brakowi ustalenie koloru podstawowego psa jest często nie możliwe na podstawie fenotypu. Przypominam, że łaciatość to nie "biały kolor", tylko jego brak wywołany modyfikacją genu z locus S. Mimo to taki pies genetycznie swój kolor ma i w kolejnych pokoleniach się ujawni. Ustalenie genotypu najczęściej też nie jest możliwe na podstawie fenotypu. Dla hodowców PRT ma to o tyle małe znaczenie, iż minimalne znaczenia nie zmniejszają atrakcyjności psa.DROPIATOŚĆ (TICKING)

FRANCIS-LITTLE:
"Speckles or ticking are sometimes found. This is not a fault as such but is NOT encouraged".

Dropiatość to występowanie punkcików pigmentacji w obszarach opanowanych przez łaty (a więc na białym tle). Dotyczy jednak nie tylko skóry, ale i włosa. Ogniska pigmentacji wyłącznie w obrębie skóry dropiatością nie są i są charakterystyczne dla russelli. Zarówno jedne, jak i drugie ujawniają się w miarę rozwoju psa, jednak dropie w przeciwieństwie do "piegów" na skórze nie są zależne od wpływu promieniowania ultrafioletowego (po prosty nasłonecznienie). 

Dropiatość determinowana jest allelem dominującym z locus T. Tak jak każda właściwość dominująca jest łatwa do eliminacji w hodowli. Zresztą zgodnie z zaleceniem Francis-Litlle spotykana jest na ringach coraz rzadziej.

Dropiaty JRT. Dropiatość może wystąpić w każdej z odmian umaszczenia.

PRT NIE DROPIATY. Ogniska pigmentacji ("piegi") występują wyłącznie w skórze. Można jednak dyskutować, czy jakość szaty jest prawidłowa.MAŚĆ NIEPRAWIDŁOWA

Mimo dość dużej tolerancji w stosunku koloru JRT i PRT istnieją rodzaje maści nieprawidłowe. Z góry muszę zaznaczyć, że wszystkie przykłady, z w wyjątkiem albinizmu, mogą świadczyć o kojarzeniach międzyrasowych, bądź zgoła o współudziale mieszańców. 

ALBINIZM

Albinizm prawdziwy. Brak jakiegokolwiek pigmentu. Nos, wargi i śluzówki różowe. Oczy jasne, także bez pigmentacji tęczówek.

TRIKOLOR BRĄZOWY PODPALANY

Trikolor? Jak najbardziej. W przypadku podpalania czekoladowo brązowego mamy do czynienia z wpływem locus B. Allel recesywny b (musi w genotypie wystąpić jako homozygota bb) determinuje występowanie eumelaniny wyłącznie w kolorze brunatnym. W przypadku takiego genotypu nos, wargi i brzegi powiek będą ZAWSZE brązowe. Taki fenotyp może się zdążyć u rasowych JRT, jednak nie może być używany do hodowli.

BRĄZ HOMOZYGOTA bb

I w tym przypadku fenotyp determinowany jest homozygotą recesywną z locus B (para alleli bb w genotypie). Brak czarnej eumelaniny powoduje wystąpienie brązowego nosa. Wargi, śluzówki i brzegi powiek w tym samym kolorze. Tęczówki jaśniejsze. Wada jak najbardziej może wystąpić u JRT po prawidłowych rodzicach.

NIEBIESKIE ZNACZENIA

Kolorem podstawowym tego szczenięcia jest czarny. Rozjaśnienie do niebieskiego wywołane jest homozygotą recesywną z locus D (w genotypie para alleli dd). Nos jaśniejszy. Oczy szare, niebieskie, bądź zielone, ale także jasnoorzechowe. I taka wada może się zdarzyć w hodowli psa rasowego.

ZNACZENIA PRĘGOWANE

Pręgowanie determinowane jest z locus K. Allel Kbr jest epistatyczny w stosunku do locus A, a więc wszystkich genów z szeregu Agouti. Natomiast recesywny w stosunku do genu czerni dominującej KB. Teoretycznie jest możliwe potomstwo pręgowane po dwu heterozygotycznych czarnych rodzicach o genotypie KBKbr.

Czy allele Kbr faktycznie "krążą" w genotypach russelli? Trudno orzec. Czarno znaczonych JRT jest bardzo niewiele, gdyż jako cecha dominująca została łatwo wyrugowana. Podobnie zresztą jak u Parsonów. Większość PRT z czarnymi znaczeniami, to po prostu zamaskowane łaciatością trikolory.


WILD AGOUTI?

Oba te przykłady to niewątpliwie zagadka. Jedno jest pewne. Te dwa psy nie mają czarnych znaczeń. Wprawdzie pigmentacja powyższego mogłaby czerń sugerować, ale kolor na flankach temu przeczy. Ciemniejsza głowa może być wywołana asocjacją z "czarną maską" Trudno ocenić, czy faktycznie allel aw maczał w tym palce. Fenotypowo brąz odbiega jednak daleko od dopuszczalnego przez wzorzec.

Tu przypuszczenie homozygoty awaw, bądź heterozygoty awat jest bliższe prawdy. W obu przypadkach jest to jednak moja spekulacja. Allel aw jako recesywny w stosunku do Ay jak najbardziej może być utajony w genotypach JRT.

MERLE

"JRT" merle.

"JRT" duble merle.

W przypadku Merle skrót JRT może znaleźć się wyłącznie w cudzysłowie. Umaszczenie MERLE, charakterystyczne dla niektórych ras, fenotypowo ujawnia się przejaśnieniem WYŁĄCZNIE włosa pigmentowanego eumelaniną do niebieskiego. Kolorem podstawowym psa z lewej strony jest zatem trikolor. Merle to jeden z nielicznych genów modyfikujących kolor allelem dominującym. Oprócz "błękitu" często występują anomalie wybarwienia tęczówek. Kolor merle ujawni sie jednak wyłącznie w przypadku heterozygoty Mm. Homozygota dominująca MM jest w znacznym procencie letalna (szczenięta zamierają jeszcze w macicy matki). Jeśli jednak przeżyją, są białe z niewybarwionymi tęczówkami (duble merle). 

Z powodu konieczności występowania w genotypie allelu dominującego psy merle w typie JRT, czy PRT mogą być wyłącznie mieszańcami.ROYAL COLOR :)

God save England! To dla rozluźnienia tematu.:)

Copyright

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy. Część ilustracji pochodzi z internetu. Ewentualne protesty proszę kierować poprzez formularz kontaktowy.

Oceń ten wpis:
Genetycznie uwarunkowana, zależna od cech umaszcze...
Dziedziczenie maści u JRT i PRT w praktyce. Część ...

Podobne wpisy

 

Komentarze (0)

There are no comments posted here yet

Skomentuj

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
0 Characters
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location