Sidebar

Blog kynologiczny

Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie Cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem, a człowiekiem - Mark Twain

Zależność proporcji JRT od warunku obejmowalności jego klatki piersiowej

Zależność proporcji JRT od warunku obejmowalności jego klatki piersiowej

Wstęp

Warunek tzw. „obejmowalności" klatki piersiowej JRT nie jest nowy. Pochodzi od twórcy Russelli i ma racjonalne powody. Jak wiadomo Parson Jack Russell Terrier ( nazwa obejmowała pierwotnie wszystkie Russelle, niezależnie od ich wzrostu) przeznaczony był (i jest) do wypłaszania zwierzyny norującej z ich kryjówek. W kraju powstania rasy – Anglii, przede wszystkim do wypłaszania lisa europejskiego. Musiał się więc mieścić w korytarzach prowadzących do jego legowisk. Sam John Russell pisze, że „idealna wielkość jego teriera odpowiadać powinna dorosłej lisicy".

W kraju rozwoju JRT – Australii – do dziś patronującemu rasie, cecha ta - tak ważna dla Russella, została utracona. Spowodowane to było odmiennymi warunkami geograficznymi, klimatycznymi, a przede wszystkim odmienną zwierzyną łowną. Także i sprowadzone do Australii lisy, ze względy na brak naturalnego wroga, zmieniły habitus i zaprzestały budowy nor.
Jednak po przyłączeniu AKC do FCI i uznaniu JRT jako psa rasowego, z konsekwencją utworzenia i publikacji wzorca (zresztą przy znaczącym udziale hodowców australijskich), wzmożono usiłowania przywrócenia tego podstawowego warunku. Od początku lat 2000-nych hodowcy australijscy dzięki wzmożonym importom (głównie z wielkiej Brytanii) przebudowują swoją bazę hodowlaną. Jak na razie ze zmiennym szczęściem.

Także ostatnio opublikowana rekomendacja hodowców biorących udział w „Pierwszej Konferencji Hodowców JRT", która była kolateralną konferencją zorganizowaną podczas Wystawy Światowej w Sztokholmie, zwraca uwagę na kluczowe cechy rasy. 1)

Jedną z nich jest właśnie „obejmowalność".
Termin ten oznacza, że „obwód klatki piersiowej za łokciami powinien być w granicach 40-43 cm".
Spełnienie tego warunku oceniano obejmując psa tuż za łokciami dłońmi. Uznawani za kompetentnych sędziowie kynologiczni mierzą obwód klatki piersiowej w ten sposób do dzisiaj. Mimo, że wynik pomiaru może dać jedynie orientacyjnie pojęcie o obwodzie i nie jest wymierną wartością bezwzględną. Zresztą wzorzec, jak i rekomendacja, podaje wartości bezwzględne, które wymierne są jedynie odpowiednim instrumentem (metrem krawieckim).
Oprócz warunku "odejmowalności" cechy istotnie charakteryzujące rasę to (styl oryginalny z wzorca 2000):

  • Cały pies jest dłuższy niż wysoki
  • Głębokość ciała od kłębu do mostka powinna być jednakowa, jak długość przednich łap od łokcia do podłoża.
  • Odległość od kłębu do nasady ogona jest nieco większa niż wysokość psa w kłębie. Mieści się w prostokącie.
  • Klatka piersiowa raczej głębsza niż szersza, z dobrym prześwitem od podłoża. Mostek znajduje się w połowie wysokości psa mierzonej od kłębu do ziemi.
  • Wzrost idealny: 25 – 30 cm.


Trochę geometrii

Zastanówmy się czy przy spełnieniu warunku „obejmowalności" pozostałe mogą być w ogóle spełnione. Wyobraźmy sobie krąg, którego obwód wynosi mniej więcej średnią podaną we wzorcu. Przedstawia go rycina 01. 

Ryc. 1) Parametry obiektów. Obwód koła i obwód elipsy jest taki sam.

Okrąg o obwodzie 41,5 cm posiada średnicę 131 cm. Taka byłaby więc wysokość tułowia mierzona od kłębu do dolnej powierzchni mostka , gdyby przekrój czołowy klatki piersiowej psa był kołem. Ale tak oczywiście nie jest. Klatka piersiowa jest lekko spłaszczona. Mówi o tym także wzorzec jak wyżej.
W rzeczywistości mamy do czynienia ze skomplikowaną figurą geometryczną wymuszoną kształtem żeber. Dla uproszczenia przyjmijmy jednak, że klatka piersiowa ma przekrój lekko spłaszczonej elipsy, której średnica w wymiarze Y wyniesie 136 cm. Przy założeniu, że obwód elipsy nie pozostanie zmieniony. Dla wyjaśnienia dodaję, że obliczenia wykonał profesjonalny program komputerowy CAD.

Aby mógł być spełniony drugi istotny warunek proporcji budowy anatomicznej - reguła 50%/50% stosunku wysokości klatki piersiowej do długości kończyn przednich od podstawy do łokci – musimy przyjąć, że idealny wzrost w kłębie wyniesie 27,5 cm, mieszcząc się w granicach rekomendowanej, wzorcowej wysokości. Rycina 02.

Ryc. 2)
Ryc. 3) Zależność wysokości w kłębie do długości psa.

​ Parametry rzutu czołowego i rzutu strzałkowego szablonu.

Jak wiadomo długość tułowia JRT mierzona od kłębu do nasady ogona MUSI być nieco większa od wysokości psa w kłębie. Myślę, że niekończąca się dyskusja o to „nieco", czy „ciut" może być zażegnana, jeśli przyjmiemy, iż musi być to ZAUWAŻALNA optycznie wielkość. Jednak w tym opracowaniu w celu wykluczenia wszelkich kontrowersji przyjęto, że obrys tułowia wraz z kończynami zamyka się w kwadracie.Niezależnie od interpretacji wzorca musimy przyjąć, że długość ta u psa o idealnych proporcjach musi wynosić więcej niż 272 cm. Przy założeniu „zauważalności" co najmniej 275 cm.

Należy zwrócić uwagę na wielkość „prześwitu" między mostkiem a podłożem. Wydaje się być nienaturalnie wielka i nieproporcjonalna do pozostałych parametrów.
Ponieważ trudno wyobrazić sobie sylwetkę psa o takich parametrach posłużyłem się trzema przykładami. Następujące ryciny przedstawiają sylwetki faktycznych JRT na tle przedstawionego powyżej szablonu. W tym celu szablon został PROPORCJONALNIE tak pomniejszony, aby sylwetki psów mieściły się na arkuszu A3.
Aby pomiar był w ogóle możliwy musimy określić dwa stałe parametry . Pierwszym jest kłęb , który jest dla wszystkich psów niezmiennym punktem referencyjnym. Za drugą wartość stałą przyjęto wzrost w kłębie. Jest to do przyjęcia, biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość JRT mieści się w granicach wzorca, a w naszych pomiarach nie rozchodzi się o wartości bezwzględne, lecz o proporcje.

Jak widać wysokość klatki piersiowej psa przedstawionego na rycinie 04 nie mieści się w ideale wzorca. Najniższy punkt mostka znajduje się nieco poniżej idealnej wysokości. Jak już wspomniano powyżej, jest to jednak cecha typowa dla australijskich linii JRT i obserwowana u większości egzemplarzy występujących w polskiej populacji. Pozostałe parametry proporcji wpisują się w miarę w teoretycznie ukształtowany szablon.

Na następujących rycinach przedstawiono sylwetki dwóch „modnych" obecnie w Polsce reproduktorów.

W przypadku psa z ryciny 05 wydaje się, że z obwodem klatki piersiowej nie ma kłopotu. Prawie idealnie pasuje do teoretycznego ideału. Jednak długość tułowia od kłębu do nasady ogona jest niewystarczająca. Pies ma „zgrabną" sylwetkę i będzie się z powodów anatomicznych lepiej poruszał, lecz nie odpowiada założeniom wzorca.
Pies z ryciny 06 nie odpowiada ideałowi wzorca z obu wspomnianych wyżej powodów. Zarówno głębokości jego klatki piersiowej przekracza przyjętą granicę, jak i długość jego tułowia pozostawia sporo do życzenia. Nie chcę tu szerzej analizować tych obu reproduktorów, gdyż przekraczałoby to cel niniejszych rozważań. Gwoli prawdzie trzeba jednak dodać, że pies z ryciny 06 jest przedstawiony w lekkiej perspektywie. Nie udało mi się znaleźć zdjęcia w idealnej płaszczyźnie strzałkowej (z profilu).

Wnioski

Podstawowy wniosek - długa droga jeszcze przed nami. Jestem bardzo ciekaw, czy i kiedy ambitne plany uczestników konferencji w Sztokholmie zostaną zrealizowane. Teoretyczne rzecz biorąc założenia te mogą być spełnione. Zmniejszenie obwodu klatki piersiowej wymagać będzie jeszcze intensywnej pracy hodowlanej. Zmieni się przy tym sylwetka JRT, tak jak to zauważamy już u Parsonów. Dążenie do tego nie może jednak spowodować utraty pozostałych istotnych cech rasy. Niepokojące są uwagi niektórych sędziów o rzekomym preferowaniu psów o skróconym tułowi.

Jak widać z przedstawionych rycin, JRT o prawidłowych proporcjach MUSI BYĆ WYRAŹNIE wydłużony. Inaczej nie spełni warunków wzorca.

Przedruk, kopiowanie i umieszczanie na stronach internetowych opracowania w całości, jak i w częściach, wyłącznie za zgodą autora.

Copyright

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora nie wolno artykułu powielać w całości, lub częściowo, elektronicznie, mechanicznie, fotograficznie lub w jakikolwiek inny sposób. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopying or otherwise, without the prior permission of the copyright owners.

Oceń ten wpis:
Zanim Twój pies zamieszka z Tobą
Jack Russell Terrier po angielsku

Podobne wpisy

 

Komentarze (2)

  1. Gość

Very efficiently written information. Your blog is an inspiration, thank you so much for sharing this article here. Check this custom writing service for better writing tip.

  Gość
  1. Gość

Thanks for sharing this nice resource. It's really interesting. Keep up the good work and keep updating the same. I have subscribed to your site and will follow your posts regularly from on. Gamingguide

  Gość
There are no comments posted here yet

Skomentuj

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
0 Characters
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location